شورا آیینه‌ برقراری عدالت شهری

سید محمدرحیم مرتضوی در یادداشت ارسالی به «سردبیر پرس» نوشت: پیدایش و رشد شهر‌ها نتیجه تصمیمات متعددی است که افراد برای نیاز‌های خود ازقبیل تعیین محل زندگی، کار، تفریح، تحصیل و… اتخاذ می‌کنند که هر یک مستقیم یا غیرمستقیم بر دیگری اثرگذار است. تردیدی نیست که شهرنشینی خود موجب ارتقا استاندارد‌های زندگی برای بخش مهمی […]

سید محمدرحیم مرتضوی در یادداشت ارسالی به «سردبیر پرس» نوشت: پیدایش و رشد شهر‌ها نتیجه تصمیمات متعددی است که افراد برای نیاز‌های خود ازقبیل تعیین محل زندگی، کار، تفریح، تحصیل و… اتخاذ می‌کنند که هر یک مستقیم یا غیرمستقیم بر دیگری اثرگذار است. تردیدی نیست که شهرنشینی خود موجب ارتقا استاندارد‌های زندگی برای بخش مهمی از مردم شده است.
فضا‌های شهری به عنوان بستر شکل‌گیری روابط اجتماعی و زیست شهری نقش اثرگذاری در کیفیت زندگی ساکنان شهر دارد. با این وجود رشد سریع کالبدی  و جمعیتی و در عین حال بی برنامه در نهایت منجر به شکل‌گیری شهر‌هایی با کارایی حداقلی شده  و چالش‌هایی همچون نابرابری‌های اجتماعی، قطبی شدن و دسترسی نابرابر به امکانات شهری همواره جوامع شهری را تهدید می‌کند.
از همین رو مدیریت شهری به عنوان یک رویکرد نوین و کارآمد در حل معضلات شهرنشینی بوجود آمده است چرا که در نبود مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح فضا‌های شهری، زندگی روزانه شهروندان با مشکلات اساسی روبه رو خواهد شد. اما در جهان پیچیده معاصر بواسطه تحولات بسیار در شیوه زندگی شهری نقش و کارکرد شهر‌ها در حال تغییر می‌باشد لذا مدیریت شهری ناگزیر به استفاده از شیوه‌های جدید مدیریتی در راستای دستیابی به کیفیت مطلوب‌تری از زیست شهری، افزایش کارآمدی و مردم سالاری شده است.
بنابراین توجه به خواسته‌ها و حقوق شهروندان معیاری اساسی در میزان کارایی مدیریت شهری به شمار می‌رود و ارتباط بین مدیریت شهری و شهروندان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هرچه میزان مشارکت ساکنین یک شهر دربرنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های شهری بیشتر باشد شاهد شهری پویاتر خواهیم بود. نیاز امروز جامعه شهری شناسایی ساختار‌ها و فرآیند‌هایی است که ضمن افزایش حضور و مشارکت شهروندان زمینه برقراری عدالت شهری را نیز فراهم آورد.
نهم اردیبهشت ماه، سالروز تشکیل شورا‌های اسلامی به عنوان رویدادی بزرگ در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. امروزه شورا نقطه عطفی است که  مشارکت مردم در مدیریت و آبادانی شهری و روستایی را عینیت بخشیده است و به عبارتی تبلور تحقق حقوق شهروندی در عرصه مدیریت شهری محسوب می‌شود.
بدون تردید نهاد شورا یکی از اصول مترقی و روشن قانون اساسی است که شالوده آن ریشه در قرآن و مبانی دین مبین اسلامی و سرچشمه‌های زلال آموزه‌های دینی ماست که به یمن استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی جامه عمل پوشیده است و دلالت بر تعمیق مردم سالاری دینی در کشور عزیزمان دارد.
شورا‌ها به پشتوانه رای مردم به عنوان سیاست گذاران شهری قلمداد می‌شوند که در واقع تدوین چهارچوب‌ها و اهرم‌های اجرایی برای توسعه شهر و حفظ حیات شهری را به عهده دارند تا با وضع قوانین در تولید و بازتولید فضا‌های شهری و برقراری عدالت شهری ایفای نقش کنند.
اعضای شورای شهر با در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی و همخوانی ظرفیت‌های شهری در راستای دستیابی به برنامه‌ریزی مشارکتی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه گروه‌های مختلف شهروندان گام برمی‌دارند تا تعادل و توازن امکانات در سطح شهر را رقم بزنند. 
به واسطه اقدامات موثر شورا‌ها نزاع و ناهنجاری‌های شهری به حداقل کاهش و کیفیت زندگی شهروندان بهبود خواهد یافت.
انتهای پیام/خ