اصلاح طرح شفافیت قوای سه‌گانه

به گزارش «سردبیر پرس»؛ در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درباره طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها (اعاده شده از شورای نگهبان) در دستورکار قرار گرفت. نمایندگان برای رفع ایرادات شورای نگهبان، اصلاحاتی را در مصوبه خود اعمال […]

به گزارش «سردبیر پرس»؛ در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درباره طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها (اعاده شده از شورای نگهبان) در دستورکار قرار گرفت. نمایندگان برای رفع ایرادات شورای نگهبان، اصلاحاتی را در مصوبه خود اعمال کردند که به شرح زیر است:
– تبصره دو ماده دو به شرح زیر اصلاح شد:
الف- عبارت «به دادستان کل کشور و یک نفر به عهده رئیس قوه قضائیه» جایگزین عبارت «دو نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه» می‌شود.
ب- عبارت «به عنوان عضو ناظر» بعد از عبارت «ج- دو نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها به انتخاب مجلس شورای اسلامی» اضافه می‌شود.
ج- عبارت «به جز موارد فوق در مواردی که به تقاضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی همراه با دلایل مستند و مستدل و تشخیص هر یک از رؤسای قوای سه‌گانه انتشار داده‌ها و اطلاعات موضوع این ماده و مرتبط با آن دستگاه مغایر مصالح عالی نظام باشد، تصمیم‌گیری حسب این مورد صرفاً با رئیس قوه مربوطه است» حذف می‌شود.
د- عبارت «یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص» بعد از عبارت «یا مصالح عمومی» الحاق می‌گردد.
– در ماده سه عبارت «نحوه شمول احکام» در تبصره یک حذف شد.
– در ماده سه در تبصره دو اصلاحی عبارت «یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص» بعد از عبارت یا «مصالح عمومی» الحاق شد.
 
انتهای پیام/
منبع: مهر