میدان امام خمینی(ره)؛ میدان قدیمی تهران

به گزارش خبرنگار گروه مناطق «سردبیر پرس»؛ میدان توپخانه یا میدان امام خمینی(ره) تهران از گذشته تا به امروز مرکز حمـل ونقل شهر تهران و همچنین محل جمع شدن و اعتراضی و اعدام تعدادی از محکومان معروف بوده است. ایـن میـدان اکنون در مرکزیت اداری و تجاری است. میدان توپخانه تا اول سلطنت مظفرالدین شاه […]

به گزارش خبرنگار گروه مناطق «سردبیر پرس»؛ میدان توپخانه یا میدان امام خمینی(ره) تهران از گذشته تا به امروز مرکز حمـل ونقل شهر تهران و همچنین محل جمع شدن و اعتراضی و اعدام تعدادی از محکومان معروف بوده است.
ایـن میـدان اکنون در مرکزیت اداری و تجاری است. میدان توپخانه تا اول سلطنت مظفرالدین شاه موقعیـت نظـامی خود را نگه داشته بود، ولی از اواسط سلطنت مظفرالدین شاه وضعیت توپخانه تغییر کرد و در زمان مشروطه دیگر توپی در آنجا باقی نمانده بود.

تاریخچه میدان توپخانه
میدان توپخانه از میدان‌های قدیمی می‌باشد که در دوره‌ی ناصرالدین شاه در سال ۱۲۴۳ هجری شمسی ساخته شده و در دوران‌های مختلف دچار تغییرات بسیاری شده است. • میدان امام خمینی(ره) به طرح مستطیل و به طول۲۲۰ متر و عرض ۱۱۰ متر در دو طبقه در شمال ارک ساخته شـده است. • طبقه همکف توپخانه فضایی برای نگهداشتن توپ‌ها و مهمات و طبقه بالا بـرای اقامت توپچیان در نظر گرفته شده توپخانه به خیابـان ناصر خسرو باب همایون، لاله زار، فردوسی، امیر کبیر و امام خمینی متصل بود. • ورودی این خیابان به میدان، از طریق سردر‌ها امکان‌پذیر بوده که روی هم ۶ دروازه با نام خیابان‌ها، بر دور میدان ساخته شده است.

تغییرات میدان امام خمینی(ره) در دوره (قاجار)
  • دار الخلافه تهران و دار الخلافه ناصری، دو خیابان منتهی به میدان توپخانه که با نگاه به نقشه‌هایی قدیمی تهران، هیچ تغییر اساسی نکرده‌اند.  • شکل این میدان مستطیلی که نسبت آن ۱ به ۲، طول آن حدوداً ۲۰۰ متر و عرض آن ۱۱۰ متـر است.
میدان توپخانه
میدان‌های شهر با گذر از حالت سـنتی بـه مدرن شدن دچـار تغییر و تحولات زیادی شدند و براساس ضرورت مکانی و زمان که در آن واقـع شـده، نقش‌هایی و عملکرد‌هایی مختلف و متفاوتی به خود گرفته‌اند.
میدان امام خمینی تهران (میدان توپخانه) هم از این قائده به دور نیست. عوامل تاریخی، جریان‌های سیاسی، اجتماعی و مذهبی در طول زمان باعث شده که ساختار فضایی میدان توپخانه تغییـر کرده و میـدان در زمان‌های مختلف تغییر اساسی و زیادی کرده باشد.
میـدان توپخانه با از دست دادن مرکزیت خود و با وارد شدن وسایل نقلیه که باعث کـم شـدن امکان تعاملات اجتماعی، فکری، آسایش و آرامش شـد و نیز در باختن طراحی اولیه خود میدان به فلکه تبدیل شد و نقش و کارکرد جـدیـدی بـه خـود گرفت و وظیفه‌ای که در بدو شکل‎گیری داشت از بین رفت. انتهای پیام/خ