اجرای قانون نظام رتبه‌بندی معلمان در نهضت سوادآموزی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سردبیر پرس» به نقل از دیوان محاسبات کشور؛ این سازمان مستند به مفاد ماده چهار قانون نظام رتبه بندی معلمان و تبصره یک ماده سه آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور و اصلاحیه آن، آموزشیاران و راهنمایان تعلیماتی سازمان نهضت سوادآموزی را مشمول امتیازات قانون نظام رتبه‌بندی معلمان اعلام کرد.   انتهای […]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سردبیر پرس» به نقل از دیوان محاسبات کشور؛ این سازمان مستند به مفاد ماده چهار قانون نظام رتبه بندی معلمان و تبصره یک ماده سه آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور و اصلاحیه آن، آموزشیاران و راهنمایان تعلیماتی سازمان نهضت سوادآموزی را مشمول امتیازات قانون نظام رتبه‌بندی معلمان اعلام کرد.
 
انتهای پیام/