ضبط وسیله نقلیه حامل انواع سلاح گرم جنگی

به گزارش «سردبیر پرس»؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (یکشنبه دوم اردیبهشت ماه) صحن مجلس و در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، مواد پنج و ۶ این قانون را به شرح زیر تصویب کردند: ماده پنج- یک ماده […]

به گزارش «سردبیر پرس»؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (یکشنبه دوم اردیبهشت ماه) صحن مجلس و در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، مواد پنج و ۶ این قانون را به شرح زیر تصویب کردند:
ماده پنج- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸) مکرر (یک) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۱۸ مکرر یک- وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آر پی جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آن‌ها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.
ماده ۶- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (۱۸) مکرر (دو) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۱۸ مکرر دو- هر شخص مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آن‌ها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عوائد حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.
تبصره- چنانچه جرایم موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
 
انتهای پیام/
منبع: مهر