گرمابه قبله؛ حمامی که مردان به آن نمی‌رفتند

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس؛ تهران، شهر هزار رنگ و داستان است، از داستان‌های نگفته که هربار با شنیدن آن‌ها لبخندی گوشه‌ لبمان می‌نشیند…داستان حمام خانم است. ‌ بعد از آن که شاه طهماسب صفوی به دور تهران حصاری کشید و باعث گسترش آن شد، خواهرش به نام «خانم» اقدام به ساخت مدرسه، تکیه و […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس؛ تهران، شهر هزار رنگ و داستان است، از داستان‌های نگفته که هربار با شنیدن آن‌ها لبخندی گوشه‌ لبمان می‌نشیند…داستان حمام خانم است.

بعد از آن که شاه طهماسب صفوی به دور تهران حصاری کشید و باعث گسترش آن شد، خواهرش به نام «خانم» اقدام به ساخت مدرسه، تکیه و حمام برای اهالی تهران کرد که هر سه به مدرسه، تکیه و گرمابه «خانم» معروف شدند.‌گرمابه خانم دو بخش جداگانه داشت: یکی ویژه‌ خانم‌ها بود و دیگری برای آقایان…اما مردانِ تهرانی از این نام که به زعم خود، کسرِ شأن بود، ناراحت بودند و هربار که به این گرمابه می‌رفتند یا نامش را می‌شنیدند، گره به ابرو می‌انداختند و زیر لب حرف‌های نامفهومی می‌زدند.
‌ سال‌ها گذشت تا آنکه در سال ۱۳۴۰ کاسه‌ صبر مرد‌ها سر آمد و نام «خانم» را از روی گرمابه برداشتند و اسم آن را «گرمابه قبله» گذاشتند. ‌خیلی هم جدی و حق به جانب نوشتند: «از آن جایی که نام حمام خانم، شایسته و زیبنده‌ حمام مردانه نبود، نام آن از حمام خانم به حمام قبله تغییر کرد؛ این گرمابه را در روزگار صفویه ساختند. تاریخ دقیق ساخت آن، سال ۹۶۵ قمری است.»

سنگی قدیمی نیز در سردر این حمام قرار دارد تا هویت آن را نشان دهد. برای گرمایش این حمام از سوخت گاز استفاده می‌شود.
حمام قبله ۷۰ سال است توسط خانواده بادامی اداره می‌شود. بادامی، مالک این رد پای تاریخ می‌گوید وضعیت این بنا بسیار وخیم است، گفته شده بود قرار است این حمام به موزه تبدیل شود، اما به دلیل مشکلاتی مثل بودجه، تا کنون این اتفاق نیفتاده است.
 
آدرس: چاله میدان، چهارراه سیروس، بازارچه نایب السلطنه، گرمابه قبله‌