خداوند ناآگاهان را آگاه کند

به گزارش «سردبیر پرس»؛  شهید «ناصر حسانی»، چهارم تیر ۱۳۳۶،  به دنیا آمد. او در حوادث ناشى ازدرگیرى مستقیم با دشمن در جبهه سر پل ذهاب یکم فروردین ماه ۱۳۶۰ به شهادت رسید.  متن وصیت‌نامه شهید حسانی: هوالحق…اکنون که مرگ حتمى است بگذار مرگى را انتخاب کنیم که آبستن حوادث زندگى باشد.(از سخنان امام در […]

به گزارش «سردبیر پرس»؛  شهید «ناصر حسانی»، چهارم تیر ۱۳۳۶،  به دنیا آمد. او در حوادث ناشى ازدرگیرى مستقیم با دشمن در جبهه سر پل ذهاب یکم فروردین ماه ۱۳۶۰ به شهادت رسید.
 متن وصیت‌نامه شهید حسانی:
هوالحق…اکنون که مرگ حتمى است بگذار مرگى را انتخاب کنیم که آبستن حوادث زندگى باشد.(از سخنان امام در ۱۵ خرداد ۴۲)سلام بر شهیدان اسلام، سلام بر بندگان صالح خداوند که در برابر او خاضع و خاشع‌اند و پیشانى بندگى بر خاک مى گذرند و همیشه و در هر حال او را شاهد می‌گردد در کردارشان در رفتارشان و در حرکتشان و همه چیز را براى او می‌خواهند (قل ان صلاتى و نسکى و محیاى و مماتى لله رب العالمین ) «سوره انعام آیه ۱۶۳»
بگو نماز من مرگ من و حیات من براى خداوند است و شهادت ما براى خداست و اینجاست که انسان باید تسلیم خواست خداوند باشد پس جاى هیچ اندوه و ناراحتى نیست و این اشاره من به خانواده و دوستان و آشنایان است.اى عزیزان من، من جان خود را در راه خدا فدا کردم تا اسلام را که صراط مستقیم است یارى کنم تا امام را یارى کنم، اى مردم امام را تنها نگذارید خدا را شاهد قرار دهید انقلاب را تضعیف نکنید، وجود امام را در جامعه غنیمت بشمارید. من از خانواده خود دوستان و آشنایان مى خواهم که براى من عزادارى نکنند چون این شیون و زارى مرا عذاب می‌دهد و در‌ایمان آن‌ها شک مى کنم.بلند گریه نکنید تا مبادا دشمن صداى شما را بشنود و خیال کند شما ضعیف هستید و‌ایمان شما سست است در خلوت و براى خدا گریه کنید و از او بخواهید که گناهان من و شما را ببخشد. سکوت کنید و با سکوت خود دشمن را ناامید کنید چون دشمنان همه جا هستند حتى اطراف شما دشمنان آگاه و ناآگاه. خداوند ناآگاهان را آگاه کند و آگاهان را ازپیش‌پاى بردارد.خدایا تو شاهد باش که ما قطره خون ناقابل خود را در راه اسلام فدا کردیم و تو اى خداو ند نبخش کسانى را که اسلام را فداى مصالح خویش می‌کنند و کسانى که در مسند قدرتند و سهل‌انگارى می‌کنند و چشمان خود را مى‌بندند و مردم را از اسلام برى می‌کنند…«خدایا عمر امام را طولانى کن و مردم ما را از یاد مبر هر چند که آن‌ها تو را از یاد ببرند»
انتهای پیام/