ابلاغ حقوق امسال کارمندان دولت، بازنشستگان و والدین شهدا

به گزارش «سردبیر پرس»؛ محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در ۱۴ فروردین امسال تصویب‌نامه هشتم فروردین سال جاری هیات وزیران در خصوص افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری (موضوع بند‌های «الف» و «پ» تبصره ۱۵ و بند «پ» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری) در سال ۱۴۰۳ را به سازمان‌های برنامه و بودجه […]

به گزارش «سردبیر پرس»؛ محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در ۱۴ فروردین امسال تصویب‌نامه هشتم فروردین سال جاری هیات وزیران در خصوص افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری (موضوع بند‌های «الف» و «پ» تبصره ۱۵ و بند «پ» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری) در سال ۱۴۰۳ را به سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی ابلاغ کرد.
بر این اساس، ارقام پرداختی به کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و قضات ۶۸ هزار و ۷۶۶ ریال
ضریب حقوق کارمندان دولت و دستگاه‌های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت، وزارت اطلاعات و پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه ۴ هزار و ۸۲۹ ریال
افزایش ضریب حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی، شرکت ملی نفت، سازمان انرژی اتمی، سازمان‌های مشمول ماده پنج قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بانک مرکزی معادل ۲۰ درصد سال گذشته
افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول و غیرمشمول قانون خدمات مدیریت کشوری
افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت؛ ولی نباید از حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون خدمات مدیریت کشوری کمتر شود
حق عائله‌مندی کارکنان مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری یک میلیون و ۴۰۰ هزار و ۴۱۰ تومان (برای بازنشستگان معادل ۲۹۰۰ امتیاز)
حق اولاد شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ۸۵۹ هزار و ۵۶۲ تومان (برای بازنشستگان معادل ۱۷۸۰ امتیاز)
کمک هزیئه عائله‌مندی برای کارمندان دارای سه فرزند و بالاتر یک میلیون و ۸۲۰ هزار و ۵۳۳ تومان (برای بازنشستگان معادل ۳۷۷۰ امتیاز)
حق اولاد برای کارمندان دارای سه فرزند و بالاتر یک ملیون و ۱۱۷ هزار و ۴۳۰ تومان (برای بازنشستگان معادل ۲۳۱۴ امتیاز)
هیچ یک از حقوق بگیران اعم از شاغل و بازنشسته کشوری و لشکری در سال ۱۴۰۳ نباید کمتر از ۱۰ میلیون تومان دریافتی داشته باشند در غیر این صورت باید مابه التفاوت تا ۱۰ میلیون تومان با عنوان تفاوت تطبیق، در حقوق‌ها ترمیم شود
افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی نسبت به آخرین حکم ۱۴۰۲
حقوق بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشکری از ۹ میلیون تومان کمتر نباید باشد
سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در طول سال جاری برای همه مشولان قانون مدیریت خدمات کشوری، نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری ۷۰ میلیون تومان است؛ پرداخت مازاد بر این رقم تحت هر عنوان ممنوع است
کارانه گروه پزشکی و فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق التألیف و حق داوری پایان نامه‌های اعضای هیات علمی، حق مطب پزشکان تمام وقت و اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت و بیمه بازنشستگی ایثارگران از سقف ۷۰ میلیون تومان مستثنی است
مستمری والدین شهدا ماهانه ۱۵ میلیون تومان تعیین شد
 
انتهای پیام/
منبع: ایرنا