تغییر شیوه آبیاری فضای سبز در غرب تهران

به گزارش «سردبیر پرس»؛ محمدحسن فصیح در گفتگویی گفت: با توجه به کم آبی‌های پیش رو در فصل گرما، شهرداری منطقه با مدیریت آبیاری در عرصه‌های فضای سبز سعی در حداکثر صرفه‌جویی در مصرف آب را دارد. معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۲۲ تهران افزود: توسعه فضای سبز و لزوم تامین آب […]

به گزارش «سردبیر پرس»؛ محمدحسن فصیح در گفتگویی گفت: با توجه به کم آبی‌های پیش رو در فصل گرما، شهرداری منطقه با مدیریت آبیاری در عرصه‌های فضای سبز سعی در حداکثر صرفه‌جویی در مصرف آب را دارد.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۲۲ تهران افزود: توسعه فضای سبز و لزوم تامین آب مورد نیاز آن از یک سو و کاهش نزولات جوی و بروز پدیده خشکسالی‌های اخیر و کمبود منابع آب خام فضای سبز از سوی دیگر، تامین آب مورد نیاز عرصه‌های فضای سبز توسعه یافته را با مشکل مواجه کرده است.
معاون شهردار منطقه ۲۲ گفت: بر این اساس نحوه آبیاری فضای سبز در برخی بخش‌های منطقه که به شیوه سنتی با تانکر انجام می‌شد، با لوله گذاری به شیوه قطره‌ای تغییر کرد.
این مسئول شهری، مدیریت مصرف صحیح آب در فضای سبز را ضروری دانست و گفت: با توجه به تاثیر کاهش بارندگی‌ها بر منابع آبی، سعی خواهیم کرد با برنامه ریزی، همه عرصه‌های سبز منطقه به سامانه آبیاری قطره‌ای مجهز شود.
انتهای پیام/منبع: صداوسیما