امام حسن(ع) به الگوی کرامت مشهو است

حجت‌الاسلام ابوالقاسم علیزاده در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی سردبیر پرس درباره بخشی از زندگی امام حسن مجتبی(ع) اظهارداشت: امام حسن(ع) در دوران کودکی به انفاق اعضای خانواده‌اش سه روز تمام، غذای خود را کریمانه در اختیار مسکین و یتیم و اسیر می‌گذارد و تنها با آب افطار می‌کرد.  مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در […]

حجت‌الاسلام ابوالقاسم علیزاده در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی سردبیر پرس درباره بخشی از زندگی امام حسن مجتبی(ع) اظهارداشت: امام حسن(ع) در دوران کودکی به انفاق اعضای خانواده‌اش سه روز تمام، غذای خود را کریمانه در اختیار مسکین و یتیم و اسیر می‌گذارد و تنها با آب افطار می‌کرد. 
مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه محمد رسول‌الله(ص)  یادآور شد: امام حسن(ع) در دیگر مقاطع زندگی خویش همین روش را انتخاب کرده و سه مرتبه دارایی های خود را با فقرا و مستمندان تقسیم کرد تا بدین وسیله به آیندگان این درس را بدهد که در راه خدا باید از مال و ثروت گذشت و بینوایان را از آن محروم نساخت. 
او در ادامه سخنانش خطاب به جوانان و نوجوانان گفت: لذت دنیا به این نیست که آنچه داری تنها برای خود داشته باشی بلکه باید شادی را با فقرا و مستمندان تقسیم کرد. 
مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه محمد رسول‌الله(ص)  ادامه داد: تاریخ نمونه های فراوانی از این ایثارهای امام حسن مجتبی(ع) را به ثبت رسانده که بیان هر یک سند افتخاری برای آن امام هدایت است؛ باید توجه داشت که عطاها و بخشش‌های امام حسن(ع) بی هدف و بی حساب نبود و آن حضرت بدنبال هر کمکی آموزه جدیدی را به نمایش می‌گذاشت تا درسی برای آیندگان ترسیم کرده باشد.  
حجت‌الاسلام علیزاده ادامه داد: منش امام حسن (ع) شهرت ویژه ای دارد به طور مثال امام حسین(ع) با نهضت و قیام عاشورایش جلوه ویژه ای پیدا کرد؛ تمام دغدغه های امام حسن(ع) محرومان بود؛ ایشان خیلی با محرومان دمخور و دوست بودند، به گونه‌ای که همسفره شدن ایشان با محرومان زبانزد بود. 
او یادآور شد: از امام حسن(ع) درس‌های زیادی می‌توان گرفت، به طور مثال ایشان در طول زندگی خود تمام سرمایه و موجودی خودشان را انفاق کردند و در اختیار فقرا قرار دادند و خودشان را به صفر رساندند. 
مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه محمد رسول‌الله(ص) در ادامه سخنانش به ضیافت‌های بزرگ و سنگین برای فقرا توسط امام حسن(ع) اشاره کرد و افزود: ایشان ظرفیتی ایجاد کردند که همه در سر سفره حضور می‌یافتند و اطعام می‌کردند. 
حجت‌الاسلام علیزاده یاداور شد: یکی از اولویت‌های اصلی امام حسن(ع) اطعام نیازمندان بود، ایشان ارادت بسیاری به نیازمندان داشت و تمام زندگی خود را صرف خدمت به نیازمندان کرد. 
انتهای پیام//ح.ع