کهریزک به استقبال بهار رفت

نخستین جشنواره تخم‌مرغ‌های رنگی در کهریزک با استقبال هنرمندان این شهر برگزار شد و به منظور ایجاد شور و نشاط اجتماعی پیش از آغاز بهار در سطح شهر جانمایی می‌شوند.

نخستین جشنواره تخم‌مرغ‌های رنگی در کهریزک با استقبال هنرمندان این شهر برگزار شد و به منظور ایجاد شور و نشاط اجتماعی پیش از آغاز بهار در سطح شهر جانمایی می‌شوند.