تب و تاب بازارهای پایتخت در آستانه نوروز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس؛ در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۲ مردم تهران به شوق رسیدن عید نوروز خود را به بازار‌های تهران رسانده تا خرید عید نوروز را انجام دهند. حضور پررنگ و تکاپوی مردم بیشتر از همه در بازار تهران و بازار تجریش جلب توجه می‌کند. تهیه و تدوین: مهدیه حسینی

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس؛ در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۲ مردم تهران به شوق رسیدن عید نوروز خود را به بازار‌های تهران رسانده تا خرید عید نوروز را انجام دهند. حضور پررنگ و تکاپوی مردم بیشتر از همه در بازار تهران و بازار تجریش جلب توجه می‌کند.

تهیه و تدوین: مهدیه حسینی